main
ZKiZIM | MATINF | UJ
wyróżnienie PKA ruler
Informatyka Analityczna
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki, UJ
studia@tcs.uj.edu.pl

Informatyka Analityczna


Nowe studia
na Uniwersytecie Jagiellońskim
Studia pod opieką ZKiZIM
Wydziału Matematyki
i Informatyki UJ

Diamentowy Grant dla Grzegorza Guśpiela


Wśród 86 Diamentowych Grantów przyznanych w tym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych studentów z całej Polski znalazł sie projekt badawczy Grzegorza Guśpiela, studenta informatyki analitycznej:

Algorytmy przydziału zadań do zasobów w warunkach niepełnej informacji

28.06.14 Pawel M. Idziak

Piotr Bejda, student Informatyki Analitycznej, zwyciezcą Potyczek Algorytmicznych 2014


Piotr Bejda wygrał Potyczki Algorytmiczne 2014.

Wśród 20 finalistów Potyczek, spośród ponad 1400 starujących w tym otwartym narodowym konkursie, znalezli się także dwaj inni studenci Informatyki Analitycznej:

  • Jakub Adamek
  • Igor Adamski
08.06.14 Pawel M. Idziak

Informatyka analityczna wzorcowym kierunkiem studiów


Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższe uchwałą z dnia 10 kwietnia 2014 uznała opis efektów kształcenia przygotowany przez nasz Zespół jako wzorcowy dla kierunku studiów informatyka na analityczna.
01.06.14 Piotr Micek

Stypendia Ministra dla studentów TCS


Profesor Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014. Otrzymali je następujacy studenci TCS:
  • Jakub Adamek
  • Grzegorz Guśpiel
  • Wiktor Kuropatwa
  • Adam Polak
17.12.13 Pawel M. Idziak

Informatyka analityczna wśród najlepszych kierunków w Polsce w zakresie jakości kształcenia


Kierunek informatyki analitycznej został nagrodzony w konkursie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spośród 261 zgłoszonych wniosków nagrodzono 13 najlepszych o profilu praktycznym i 13 najlepszych o profilu ogólnoakademickim. Każdy nagrodzony kierunek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł.
Na liście laureatów znalazł się też inny kierunek prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim - biotechnologia. Oba kierunki zostały ocenione najwyżej w kategorii profilu ogólnoakademickiego.
03.12.13 Grzegorz Matecki