main
ZKiZIM | MATINF | UJ
wyróżnienie PKA ruler
Informatyka Analityczna
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki, UJ
studia@tcs.uj.edu.pl

Informatyka Analityczna


Nowe studia
na Uniwersytecie Jagiellońskim
Studia pod opieką ZKiZIM
Wydziału Matematyki
i Informatyki UJ

Prestiżowy grant NCN w konkursie Maestro dla Pawła Idziaka


Prestiżowy grant MAESTRO dla profesora Pawła Idziaka. Projekt Maestro Pawła Idziaka został zakwalifikowany do finansowania projektów badawczych w ramach konkursu Maestro 6. Warte podkreślenia jest, że w rozstrzygniętej właśnie edycji tego najbardziej prestiżowego konkursu Narodowego Centrum Nauki dwa wnioski z naszego Wydziału są jedynymi wyróżnionymi z zakresu nauk matematycznych. Wyniki ostatniej edycji konkursów NCN można znaleźć na stronie:
ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-02-05-wyniki-konkursow
11.02.15 Marek Zaionc

Nowy grant NCN dla TCS


TCS otrzymał nowy grant Narodowego Centrum Nauki: Marcin Kozik Teoria algebraiczna dla CSP (złożoność obliczeniowa, aproksymacja i optymalizacja)
11.02.15 Marek Zaionc

Wicemistrzostwo Polski w Programowaniu Zespołowym dla studentów Informatyki Analitycznej


Studenci Informatyki Analitycznej uplasowali się niezwykle wysoko w Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym:
2gie miejsce:
Michał Glapa
Teodor Jerzak
Wiktor Kuropatwa
4te miejsce:
Piotr Bejda
Grzegorz Guśpiel
Michał Seweryn
10te miejsce:
Karol Kaszuba
Szymon Łukasz
Michał Zając
13te miejsce:
Michał Dyrek
Jan Gwinner
Michał Zieliński

27.10.14 Pawel M. Idziak

Diamentowy Grant dla Grzegorza Guśpiela


Wśród 86 Diamentowych Grantów przyznanych w tym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych studentów z całej Polski znalazł sie projekt badawczy Grzegorza Guśpiela, studenta informatyki analitycznej:

Algorytmy przydziału zadań do zasobów w warunkach niepełnej informacji

28.06.14 Pawel M. Idziak

Piotr Bejda, student Informatyki Analitycznej, zwyciezcą Potyczek Algorytmicznych 2014


Piotr Bejda wygrał Potyczki Algorytmiczne 2014.

Wśród 20 finalistów Potyczek, spośród ponad 1400 starujących w tym otwartym narodowym konkursie, znalezli się także dwaj inni studenci Informatyki Analitycznej:

  • Jakub Adamek
  • Igor Adamski
08.06.14 Pawel M. Idziak