main
ZKiZIM | MATINF | UJ
wyróżnienie PKA ruler
Informatyka Analityczna
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki, UJ
studia@tcs.uj.edu.pl

Studia pierwszego stopnia


Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Informatyka Analityczna posiada następujące kwalifikacje:
Kwalifikacje te szczególnie predestynują absolwenta tej specjalności do podjęcia pracy na stanowisku:
Studia te dają również wystarczające umiejętności do prowadzenia własnej firmy informatycznej oferującej usługi w dziedzinie oprogramowania i informatyzacji, że szczególną możliwością specjalizacji w technikach internetowych i bezpieczeństwa komputerowego.

Rozległa wiedza teoretyczna i praktyczna nabyta podczas studiów licencjackich na specjalności informatyka analityczna stanowi znakomitą podstawę do kontynuacji nauki w tym kierunku na studiach II stopnia.

Studia drugiego stopnia


Absolwent 2-letnich studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku Informatyka Analityczna, wyróżnia się następującymi umiejętnościami:
Magister w zakresie informatyki analitycznej, jako wysoko wykwalifikowany specjalista z zakresu informatyki, jest przygotowany do: