main
ZKiZIM | MATINF | UJ
wyróżnienie PKA ruler
Informatyka Analityczna
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki, UJ
studia@tcs.uj.edu.pl

Kilka ważnych powodów


Uniwersytet Jagielloński to najlepsza uczelnia w Polsce. W roku 2012 Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce w najbardziej prestiżowym rankingu wyższych uczelni w Polsce, organizowanym od ponad 10 lat przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą".

Nasi wykładowcy posiadają rozległą wiedzę i świetne przygotowanie merytoryczne.

Współpracujemy z firmami informatycznymi takimi jak: Auto ID, Google, Interia, Onet...

Będziesz studiował z najlepszymi - nasi studenci osiągają sukcesy w konkursach ACM-ICPC i TopCoder.

Niektóre kursy będą prowadzone przy współpracy z Google.

Łączymy naukę z praktyką w nowo powstałym Ośrodku Badawczo Rozwojowym.

Posiadamy nowy budynek z 23 pracowniami i 348 stanowiskami komputerowymi.

Nasi studenci uczestniczą w wymianach międzynarodowych i stażach w firmach informatycznych.